Winny Oktavina KANDOW

Winny Oktavina KANDOW

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
20 (Cao nhất 15 vào tuần 41 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Hồng Kông mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-11-12 16:45)

0

 • 20 - 22
 • 18 - 21

2

Takuro HOKI

Nhật Bản

 

Wakana NAGAHARA

Nhật Bản

YONEX Pháp mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-10-23 15:50)

0

 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

DANISA Đan Mạch mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-10-15 09:00)

1

 • 17 - 21
 • 22 - 20
 • 17 - 21

2

Takuro HOKI

Nhật Bản

 

Wakana NAGAHARA

Nhật Bản

Hàn Quốc mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-09-24 16:00)

0

 • 19 - 21
 • 11 - 21

2

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

Trung Quốc mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-09-20 11:00)

0

 • 22 - 24
 • 17 - 21

2

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá