Apriyani RAHAYU

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 10
  Vợt

  Duora 10

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
4

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nữ (2018-08-04 11:00)

0

 • 12 - 21
 • 21 - 23

2

Đôi nữ (2018-08-03 11:00)

2

 • 23 - 21
 • 23 - 21

0

Đôi nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 13

0

Đôi nữ (2018-08-01 10:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nữ 

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá