Apriyani RAHAYU

Apriyani RAHAYU

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 10
  Vợt

  Duora 10

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nữ (2019-01-26 12:00)

1

 • 20 - 22
 • 22 - 20
 • 12 - 21

2

Đôi nữ (2019-01-25 13:00)

2

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 21 - 13

1

Đôi nữ (2019-01-24 10:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 18

0

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei

Đôi nữ (2019-01-23 12:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2019

Đôi nữ (2019-01-20 12:00)

1

 • 21 - 18
 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá