JIA Yifan

JIA Yifan JIA Yifan JIA Yifan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
5 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nữ (2019-01-25 13:45)

1

 • 21 - 18
 • 14 - 21
 • 8 - 21

2

Đôi nữ (2019-01-24 10:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 11

0

PAI Yu Po

Chinese Taipei
XHTG 46

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

Đôi nữ (2019-01-23 18:30)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 10

0

Vòng chung kết giải đấu HSBC BWF World 2018

Nhóm đôi nữ A (2018-12-14 11:00)

1

 • 21 - 19
 • 19 - 21
 • 14 - 21

2

Nhóm đôi nữ A (2018-12-13 11:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 8

0

Greysia POLII [3/4]

Greysia POLII [3/4]

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá