CHEN Qingchen

CHEN Qingchen CHEN Qingchen CHEN Qingchen

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-04-07 12:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Đôi nữ (2019-04-06 12:00)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Đôi nữ (2019-04-05 15:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 13

0

Đôi nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 11

0

Đôi nữ (2019-04-03 13:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 18

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá