CHEN Qingchen

CHEN Qingchen CHEN Qingchen CHEN Qingchen

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-09 13:00)

0

 • 10 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-08 13:00)

2

 • 21 - 13
 • 14 - 21
 • 21 - 18

1

Đôi nữ (2019-06-07 15:00)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 17

1

Đôi nữ (2019-06-06 14:40)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Đôi nữ (2019-06-05 13:10)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá