Jongkolphan KITITHARAKUL

Jongkolphan KITITHARAKUL Jongkolphan KITITHARAKUL Jongkolphan KITITHARAKUL

Thông tin

Quốc gia
Thái Lan(Thailand)
Tuổi
27 tuổi
XHTG
11 (Cao nhất 6 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nữ (2020-03-12 11:00)

0

 • 13 - 21
 • 15 - 21

2

KIM So Yeong

Hàn Quốc

 

KONG Hee Yong

Hàn Quốc

Đôi nữ (2020-03-11 17:50)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

 

Mai SURROW

Đan Mạch

Barcelona Tây Ban Nha 2020

Đôi nữ (2020-02-22 11:00)

1

 • 14 - 21
 • 21 - 16
 • 9 - 21

2

Đôi nữ (2020-02-21 15:00)

2

 • 21 - 13
 • 27 - 25

0

Đôi nữ (2020-02-20 16:05)

2

 • 21 - 7
 • 21 - 8

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá