Maiken FRUERGAARD

Maiken FRUERGAARD Maiken FRUERGAARD Maiken FRUERGAARD

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
21 (Cao nhất 14 vào tuần 3 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2020 Giải vô địch đồng đội nam và nữ châu Âu

Đôi nữ 
 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Đôi nữ 
 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

2

 • 21 - 11
 • 21 - 11

0

Kristin KUUBA

Estonia
XHTG 59

 

Kati-Kreet MARRAN

Estonia
XHTG 343

Đôi nữ 

2

 • 21 - 14
 • 21 - 11

0

Đôi nữ 

2

 • 19 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 12

1

Stine KÜSPERT

Stine KÜSPERT

 

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nữ (2020-01-19 13:00)
 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

1

 • 21 - 18
 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá