selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của Chiharu SHIDA - Badonavi

Chiharu SHIDA

Chiharu SHIDA

Vợt, quả cầu lông

 1. Vợt

Thông tin

Quốc gia
Nhật Bản(Japan)
Tuổi
27 tuổi

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đôi nữ (2024-06-06 09:00)

Nami MATSUYAMA

Nhật Bản

 

Chiharu SHIDA

Nhật Bản

0

 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

Yijing LI

Trung Quốc

 

LUO Xumin

Trung Quốc

Đôi nữ (2024-06-05 09:00)

Nami MATSUYAMA

Nhật Bản

 

Chiharu SHIDA

Nhật Bản

2

 • 21 - 14
 • 21 - 17

0

Singapore mở rộng 2024

Đôi nữ (2024-06-02 09:00)

Nami MATSUYAMA

Nhật Bản

 

Chiharu SHIDA

Nhật Bản

0

 • 15 - 21
 • 12 - 21

2

CHEN Qingchen

Trung Quốc

 

JIA Yifan

Trung Quốc

Đôi nữ (2024-06-01 09:00)

Nami MATSUYAMA

Nhật Bản

 

Chiharu SHIDA

Nhật Bản

2

 • 23 - 21
 • 21 - 11

0

Đôi nữ (2024-05-31 09:00)

Nami MATSUYAMA

Nhật Bản

 

Chiharu SHIDA

Nhật Bản

2

 • 21 - 10
 • 13 - 21
 • 21 - 10

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá