Sara THYGESEN

Sara THYGESEN Sara THYGESEN Sara THYGESEN

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
20 (Cao nhất 14 vào tuần 3 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

1

 • 12 - 21
 • 21 - 19
 • 11 - 21

2

Chloe BIRCH

England
XHTG 48

 
Đôi nữ 

0

 • 18 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 17
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 19
 • 11 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 15
 • 20 - 22
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá