Sara THYGESEN

Sara THYGESEN Sara THYGESEN Sara THYGESEN

Thông tin

Quốc gia
Đan Mạch(Denmark)
Tuổi
28 tuổi
XHTG
25 (Cao nhất 14 vào tuần 3 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Nhật Bản mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-24 16:50)
 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-16 10:20)
 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

0

 • 18 - 21
 • 12 - 21

2

LEE So Hee

Hàn Quốc

 

SHIN Seung Chan

Hàn Quốc

Đại hội thể thao châu Âu 2019

Đôi nam nữ (2019-06-28 10:00)

Niclas NOHR

Đan Mạch

 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

1

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 15 - 21

2

Hỗn hợp đôi B 

Niclas NOHR

Đan Mạch

 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

2

 • 21 - 4
 • 21 - 7

0

Alberto ZAPICO

Tây Ban Nha

 

Lorena USLE

Tây Ban Nha

Hỗn hợp đôi B 

Niclas NOHR

Đan Mạch

 

Sara THYGESEN

Đan Mạch

2

 • 21 - 11
 • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá