Kamilla Rytter JUHL

Kamilla Rytter JUHL Kamilla Rytter JUHL Kamilla Rytter JUHL

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 10
  Vợt

  Duora 10

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
35 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
309 (Cao nhất 2 vào tuần 19 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nữ (2018-07-04 15:45)

1

 • 21 - 17
 • 5 - 21
 • 9 - 21

2

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nữ 

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

TUC Test 18

Đôi nữ 

2

 • 21 - 7
 • 21 - 11

0

Clara AZURMENDI

Spain
XHTG 76

 
Đôi nữ 

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Đôi nữ 

0

 • 21 - 23
 • 16 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá