Kamilla Rytter JUHL

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 10
  Vợt

  Duora 10

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
35 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
13 (Cao nhất 2 vào tuần 19 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nữ (2018-07-04 15:45)

1

 • 21 - 17
 • 5 - 21
 • 9 - 21

2

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

CELCOM AXIATA Malaysia Mở cửa năm 2018

Đôi nữ 

0

 • 16 - 21
 • 15 - 21

2

TUC Test 18

Đôi nữ 

2

 • 21 - 16
 • 21 - 17

0

Đôi nữ 

0

 • 21 - 23
 • 16 - 21

2

Đôi nữ 

2

 • 21 - 7
 • 21 - 11

0

Clara AZURMENDI

Spain
XHTG 143

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá