Christinna PEDERSEN

Christinna PEDERSEN Christinna PEDERSEN Christinna PEDERSEN

Vợt, quả cầu lông

 1. Duora 7
  Vợt

  Duora 7

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
32 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
9 (Cao nhất 4 vào tuần 24 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ 

0

 • 15 - 21
 • 20 - 22

2

Đôi nam nữ (2018-08-02 16:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 23
 • 21 - 10

1

Đôi nam nữ 

1

 • 20 - 11

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-05 11:15)

1

 • 21 - 14
 • 13 - 21
 • 7 - 21

2

Đôi nữ (2018-07-04 15:45)

1

 • 21 - 17
 • 5 - 21
 • 9 - 21

2

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

WU Ti Jung

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá