Delphine DELRUE

Delphine DELRUE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
35 (Cao nhất 27 vào tuần 10 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Ba Lan mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-03-31 10:00)

0

 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-03-30 15:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 17

0

Đôi nam nữ (2019-03-30 10:00)

2

 • 16 - 21
 • 23 - 21
 • 21 - 13

1

Đôi nữ (2019-03-29 19:45)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ (2019-03-29 17:10)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 11

0

Jakub BITMAN

Czech Republic

 

Alzbeta BASOVA

Czech Republic

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá