Delphine DELRUE

Delphine DELRUE

Thông tin

Quốc gia
France(France)
Tuổi
20 tuổi
XHTG
34 (Cao nhất 32 vào tuần 24 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đôi nữ (2019-06-15 09:00)

0

 • 11 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-14 13:00)

2

 • 21 - 13
 • 24 - 22

0

Đôi nữ (2019-06-14 11:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 7

0

Đôi nam nữ (2019-06-14 09:00)

1

 • 21 - 18
 • 14 - 21
 • 18 - 21

2

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam nữ (2019-06-09 10:00)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá