Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Busanan ONGBAMRUNGPHAN Busanan ONGBAMRUNGPHAN Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thông tin

Quốc gia
Thái Lan(Thailand)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 11 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Orleans Masters 2021 (Ngày mới)

Đơn nữ (2021-03-28 11:00)

Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thái Lan
XHTG 13

2

 • 16 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Line CHRISTOPHERSEN

Đan Mạch
XHTG 37

Đơn nữ (2021-03-27 11:10)

Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thái Lan
XHTG 13

2

 • 18 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Pornpawee CHOCHUWONG

Thái Lan
XHTG 10

Đơn nữ (2021-03-26 11:00)

Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thái Lan
XHTG 13

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 196

Đơn nữ (2021-03-25 14:45)

Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thái Lan
XHTG 13

2

 • 21 - 6
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

QI Xuefei

Trung Quốc
XHTG 40

Đơn nữ (2021-03-24 09:55)

Busanan ONGBAMRUNGPHAN

Thái Lan
XHTG 13

2

 • 21 - 10
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Pattarasuda CHAIWAN

Thái Lan
XHTG 29

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá