Beiwen ZHANG

Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
XHTG
11 (Cao nhất 9 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-10 15:20)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

1

 • 14 - 21
 • 21 - 10
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-04-04 13:10)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

1

 • 25 - 23
 • 14 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Ratchanok INTANON

Thailand
XHTG 8

Đĩa đơn nữ (2019-04-03 17:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

2

 • 21 - 17
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

CHEUNG Ngan Yi

Hong Kong
XHTG 27

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đĩa đơn nữ (2019-03-29 14:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

0

 • 18 - 21
 • 24 - 26

2

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

China
XHTG 7

Đĩa đơn nữ (2019-03-28 16:30)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 11

2

 • 21 - 6
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Brittney TAM

Canada
XHTG 61

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá