Beiwen ZHANG

Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
XHTG
12 (Cao nhất 9 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Vòng chung kết giải đấu HSBC BWF World 2018

Nhóm đơn nữ A (2018-12-14 18:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 9 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu
Nhóm đơn nữ A (2018-12-13 18:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 10 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 5

Nhóm đơn nữ A (2018-12-12 11:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đĩa đơn nữ (2018-11-09 14:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 11 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Carolina MARIN

Spain
XHTG 2

Đĩa đơn nữ (2018-11-08 17:50)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 5

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá