Beiwen ZHANG

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
XHTG
12 (Cao nhất 9 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nữ (2018-08-02 10:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 19 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

TAI Tzu Ying

Chinese Taipei
XHTG 1

Đơn nữ (2018-07-31 10:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

2

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Chloe BIRCH

England
XHTG 49

Singapore Open 2018

Đơn nữ (2018-07-18 13:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

1

 • 21 - 15
 • 11 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

CAI Yanyan

China
XHTG 19

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đơn nữ 

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 17 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Nozomi OKUHARA

Japan
XHTG 5

Đơn nữ (2018-07-13 15:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

2

 • 14 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Akane YAMAGUCHI

Japan
XHTG 2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá