Beiwen ZHANG

Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
United States(United States)
XHTG
12 (Cao nhất 9 vào tuần 25 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Mở cửa Hồng Kông

Độc thân nữ (2017-11-22 11:15)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 8 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

HE Bingjiao

China
XHTG 8

TAHOE China Open

Độc thân nữ (2017-11-15 12:15)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

0

 • 12 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Saina NEHWAL

India
XHTG 10

Giải cầu lông Bitburger mở 2017

Độc thân nữ (2017-11-05 02:00)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

1

 • 17 - 21
 • 21 - 15
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Nitchaon JINDAPOL

Thailand
XHTG 11

Độc thân nữ 

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

2

 • 17 - 21
 • 21 - 6
 • 21 - 9

1

Kết quả trận đấu

PAI Yu Po

Chinese Taipei
XHTG 25

Độc thân nữ (2017-11-03 15:30)

Beiwen ZHANG

United States
XHTG 12

2

 • 21 - 7
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XHTG 33

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá