Thuy Linh NGUYEN

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
53 (Cao nhất 47 vào tuần 44 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đĩa đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

1

 • 21 - 18
 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIANG Ting Yu

Chinese Taipei
XHTG 88

Đĩa đơn nữ (2018-12-19 13:40)

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

2

 • 21 - 10
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Isabel ZHONG

United States
XHTG 107

Đĩa đơn nữ (2018-12-18 17:00)

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

2

 • 21 - 8
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Graceline GUNAWAN

United States
XHTG 516

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đĩa đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

2

 • 21 - 18
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

Putri Kusuma WARDANI

Indonesia
XHTG 176

Đĩa đơn nữ 

Thuy Linh NGUYEN

Viet Nam
XHTG 53

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

MUGDHA AGREY

India
XHTG 72

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá