https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Kean Yew LOH - Badonavi

Kean Yew LOH

Kean Yew LOH Kean Yew LOH Kean Yew LOH

Thông tin

Quốc gia
Singapore(Singapore)
Tuổi
27 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
Cao nhất 3( Vào tuần 52 năm 2022)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

NHÓM SATHIO Giải Úc mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-12 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-04 09:00)

0

 • 13 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2024

Đơn nam (2024-05-31 09:00)

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

Trung Quốc

Đơn nam (2024-05-30 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 11 - 21
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-05-28 09:00)

2

 • 25 - 27
 • 21 - 15
 • 21 - 5

1

Kết quả trận đấu

LU Guangzu

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá