LI Shifeng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
458 (Cao nhất 449 vào tuần 46 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Giải vô địch bóng đá thế giới LI NING BWF 2018

Đơn nam U19 (2018-11-16 15:30)

LI Shifeng

China
XHTG 458

2

 • 19 - 21
 • 21 - 10
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 135

Đơn nam U19 (2018-11-15 17:00)

LI Shifeng

China
XHTG 458

2

 • 21 - 13
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 (2018-11-14 12:00)

LI Shifeng

China
XHTG 458

2

 • 21 - 15
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Alap MISHRA

India
XHTG 442

Đơn nam U19 (2018-11-13 13:00)

LI Shifeng

China
XHTG 458

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam U19 

LI Shifeng

China
XHTG 458

1

 • 11 - 21
 • 21 - 19
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 144

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá