LI Shifeng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
466 (Cao nhất 456 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam (2018-10-11 12:50)

LI Shifeng

China
XHTG 466

2

 • 21 - 7
 • 21 - 12

0

Kết quả trận đấu

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

Đơn nam (2018-10-10 14:45)

LI Shifeng

China
XHTG 466

2

 • 15 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 95

Bảng D đơn nam (2018-10-09 10:10)

LI Shifeng

China
XHTG 466

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Julien CARRAGGI

Belgium
XHTG 647

Bảng D đơn nam (2018-10-08 11:20)

LI Shifeng

China
XHTG 466

2

 • 21 - 14
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Giovanni TOTI

Italy
XHTG 328

Bảng D đơn nam (2018-10-07 10:45)

LI Shifeng

China
XHTG 466

2

 • 21 - 11
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Tomas TOLEDANO

Spain
XHTG 558

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá