LI Shifeng

LI Shifeng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
226 (Cao nhất 184 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Đơn nam (2019-03-23 15:00)

LI Shifeng

China
XHTG 226

0

 • 16 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Koki WATANABE

Japan
XHTG 78

Đơn nam (2019-03-22 16:00)

LI Shifeng

China
XHTG 226

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-03-21 14:30)

LI Shifeng

China
XHTG 226

2

 • 24 - 22
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Alex LANE

England
XHTG 116

Đơn nam (2019-03-20 15:10)

LI Shifeng

China
XHTG 226

2

 • 21 - 12
 • 19 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

REN Pengbo

China
XHTG 126

Đơn nam (2019-03-19 20:20)

LI Shifeng

China
XHTG 226

2

 • 21 - 17
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Maxime MOREELS

Belgium
XHTG 99

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá