LI Shifeng

LI Shifeng

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
19 tuổi
XHTG
128 (Cao nhất 127 vào tuần 23 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đơn nam (2019-04-04 15:40)

LI Shifeng

China
XHTG 128

0

 • 8 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Yupeng BAI

China
XHTG 417

Đơn nam (2019-04-04 09:40)

LI Shifeng

China
XHTG 128

2

 • 21 - 19
 • 14 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 90

YONEX Ba Lan mở rộng 2019

Đơn nam (2019-03-29 19:00)

LI Shifeng

China
XHTG 128

0

 • 18 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 80

Đơn nam (2019-03-29 09:00)

LI Shifeng

China
XHTG 128

2

 • 17 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Thomas ROUXEL

France
XHTG 43

Trình độ đơn nam (2019-03-28 20:55)

LI Shifeng

China
XHTG 128

2

 • 21 - 8
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Karono KARONO

Indonesia
XHTG 415

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá