Tobias KUENZI

Tobias KUENZI

Thông tin

Quốc gia
Thụy Sĩ(Switzerland)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
189 (Cao nhất 186 vào tuần 45 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Áo mở 2020

Đôi nam (2020-02-20 19:25)

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

0

 • 10 - 21
 • 7 - 21

2

2020 Giải vô địch đồng đội nam và nữ châu Âu

Đơn nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

0

 • 19 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Đan Mạch
XHTG 22

Đơn nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Niks PODOSINOVIKS

Cộng hoà Latvia
XHTG 2018

Đơn nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

2

 • 21 - 17
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu
Đôi nam 

Tobias KUENZI

Thụy Sĩ
XHTG 189

 

Yann ORTEU

Thụy Sĩ

2

 • 21 - 10
 • 21 - 14

0

William KITCHING

Wales
XHTG 1006

 

Scott OATES

Wales
XHTG 1377

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá