Anthony Sinisuka GINTING

Vợt, quả cầu lông

 1. Voltric Z-Force II
  Vợt

  Voltric Z-Force II

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
7

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đơn nam 

1

 • 21 - 16
 • 21 - 23
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 3

Đơn nam 

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

CHEN Long

China
XHTG 5

Đơn nam 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Kento MOMOTA

Japan
XHTG 1

Đơn nam 

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Mehran SHAHBAZI

Iran
XHTG 325

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam (2018-08-01 15:00)

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kanta TSUNEYAMA

Japan
XHTG 18

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá