DU Yue

DU Yue

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 9 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Tống Vân Kai Cup 2019

Đôi nữ 

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

 

Weng Chi NG

Macao
XHTG 291

Đôi nữ 

2

 • 21 - 11
 • 21 - 18

0

LIM Chiew Sien

LIM Chiew Sien

 
TAN Pearly Koong Le

TAN Pearly Koong Le

Giải vô địch cầu lông YONEX All England Open 2019

Đôi nam nữ (2019-03-06 09:00)

1

 • 21 - 12
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

YONEX Đức mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-03-03 12:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

Đôi nữ (2019-03-02 14:30)

2

 • 21 - 18
 • 18 - 21
 • 21 - 19

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá