Rena MIYAURA

Thông tin

Quốc gia
Nhật Bản(Japan)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
118 (Cao nhất 60 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX Akita Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-08-14 11:00)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

0

 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

GUO Xinwa

Trung Quốc

 

ZHANG Shuxian

Trung Quốc

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam nữ (2019-04-10 14:40)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

1

 • 11 - 21
 • 21 - 14
 • 18 - 21

2

CHEN Xin-Yuan

Đài Loan

 

Chien Hui YU

Đài Loan
XHTG 213

Thử thách quốc tế Osaka 2019

Đôi nam nữ (2019-04-06 12:00)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

1

 • 21 - 15
 • 12 - 21
 • 17 - 21

2

GUO Xinwa

Trung Quốc

 

ZHANG Shuxian

Trung Quốc

Đôi nam nữ (2019-04-05 14:15)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Yujiro NISHIKAWA

Nhật Bản

 

Saori OZAKI

Nhật Bản

Đôi nam nữ (2019-04-04 17:40)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 17
 • 21 - 12

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá