Rena MIYAURA

Thông tin

Quốc gia
Nhật Bản(Japan)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
226 (Cao nhất 60 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

VI quốc tế 2020

Đôi nữ (2020-03-08 15:00)

Sayaka HOBARA

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 3
 • 21 - 7

0

Đôi nữ (2020-03-07 17:00)

Sayaka HOBARA

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 12
 • 21 - 8

0

Ines CASTILLO

Peru
XHTG 163

 
Đôi nữ (2020-03-06 18:00)

Sayaka HOBARA

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 8
 • 21 - 8

0

Diana CORLETO SOTO

Guatemala
XHTG 171

 

Nikte Alejandra SOTOMAYOR

Guatemala
XHTG 106

Đôi nữ (2020-03-06 10:00)

Sayaka HOBARA

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

2

 • 21 - 9
 • 21 - 7

0

Tahlia RICHARDSON

Jamaica
XHTG 375

 

Katherine WYNTER

Jamaica
XHTG 298

VICTOR Thụy Điển mở rộng 2020

Đôi nam nữ (2020-01-18 16:00)

Tadayuki URAI

Nhật Bản

 

Rena MIYAURA

Nhật Bản

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

Mathias THYRRI

Đan Mạch

 

Mai SURROW

Đan Mạch

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá