Thống kê các trận đấu của DU Yue

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-10 16:00)

1

 • 19 - 21
 • 21 - 11
 • 18 - 21

2

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-04-07 12:00)

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nữ (2019-04-06 12:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Đôi nữ (2019-04-05 15:10)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Đôi nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ (2019-04-03 17:00)

0

 • 16 - 21
 • 16 - 21

2

Tống Vân Kai Cup 2019

Đôi nữ 

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

 

Weng Chi NG

Macao
XHTG 289

Đôi nữ 

2

 • 21 - 11
 • 21 - 18

0

LIM Chiew Sien

LIM Chiew Sien

 
TAN Pearly Koong Le

TAN Pearly Koong Le

Đôi nữ 

2

 • 21 - 16
 • 21 - 19

0

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 10
 • 20 - 22
 • 21 - 14

1

TANG Chun Man

Hong Kong

 

NG Tsz Yau

Hong Kong

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá