Thống kê các trận đấu của DU Yue

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-06 18:15)

0

 • 13 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-06 14:40)

0

 • 20 - 22
 • 14 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-05 09:50)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 8

0

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:40)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 9

0

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-05-03 17:00)

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nữ (2019-05-02 15:20)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Đôi nữ (2019-05-01 14:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 15

0

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

 

HU Ling Fang

Chinese Taipei

Giải vô địch cầu lông châu Á 2019

Đôi nam nữ (2019-04-25 16:00)

2

 • 23 - 21
 • 14 - 21
 • 21 - 15

1

Đôi nữ (2019-04-25 11:30)

0

 • 16 - 21
 • 11 - 21

2

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá