Ashwini PONNAPPA

Ashwini PONNAPPA Ashwini PONNAPPA Ashwini PONNAPPA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
22 (Cao nhất 20 vào tuần 14 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-05 09:00)

0

 • 14 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:00)

1

 • 17 - 21
 • 21 - 12
 • 16 - 21

2

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

CHENG Chi Ya

Chinese Taipei
XHTG 475

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

0

 • 12 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nữ 

0

 • 11 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 16 - 21
 • 21 - 17
 • 24 - 22

1

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá