LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
35 tuổi
XHTG
16 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đơn nam (2019-06-07 18:00)

LIN Dan

China
XHTG 16

0

 • 9 - 21
 • 22 - 24

2

Kết quả trận đấu

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

Đơn nam (2019-06-06 18:25)

LIN Dan

China
XHTG 16

2

 • 21 - 17
 • 20 - 22
 • 21 - 14

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-06-05 19:00)

LIN Dan

China
XHTG 16

2

 • 21 - 18
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu

PRANNOY H. S.

India
XHTG 27

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đơn nam (2019-05-04 13:00)

LIN Dan

China
XHTG 16

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

NG Ka Long Angus

Hong Kong
XHTG 15

Đơn nam (2019-05-03 20:00)

LIN Dan

China
XHTG 16

2

 • 25 - 23
 • 6 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá