LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
35 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-10 17:20)

LIN Dan

China
XHTG 13

Viktor AXELSEN

Denmark
XHTG 3

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-07 12:00)

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 9 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

CHEN Long

China
XHTG 4

Đơn nam (2019-04-06 16:00)

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 21 - 19
 • 16 - 21
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

China
XHTG 2

Đơn nam (2019-04-05 15:10)

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 16 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

Kanta TSUNEYAMA

Japan
XHTG 11

Đơn nam (2019-04-04 13:00)

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 25 - 23
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Suppanyu AVIHINGSANON

Thailand
XHTG 28

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá