LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
35 tuổi
XHTG
12 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đơn nam (2019-01-23 18:30)

LIN Dan

China
XHTG 12

1

 • 17 - 21
 • 21 - 15
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

ZHAO Junpeng

China
XHTG 43

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Đơn nam (2019-01-13 13:00)

LIN Dan

China
XHTG 12

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kean Yew LOH

Singapore
XHTG 69

Đơn nam (2019-01-12 13:00)

LIN Dan

China
XHTG 12

2

 • 21 - 11
 • 6 - 21
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

LU Guangzu

China
XHTG 20

Đơn nam (2019-01-11 16:00)

LIN Dan

China
XHTG 12

2

 • 14 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 8

1

Kết quả trận đấu

June Wei CHEAM

Malaysia
XHTG 72

Đơn nam (2019-01-10 16:30)

LIN Dan

China
XHTG 12

2

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu

LEE Cheuk Yiu

Hong Kong
XHTG 36

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá