LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
36 tuổi
XHTG
19 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đơn nam (2020-03-12 15:30)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 19

0

 • 17 - 21
 • 8 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Long

Trung Quốc
XHTG 5

Đơn nam (2020-03-11 12:45)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 19

2

 • 13 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thái Lan
XHTG 29

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đơn nam (2020-01-22 14:30)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 19

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

NG Ka Long Angus

Hong Kong
XHTG 8

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đơn nam (2020-01-15 12:25)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 19

0

 • 12 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Viktor AXELSEN

Đan Mạch
XHTG 4

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2020

Đơn nam (2020-01-08 15:30)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 19

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Đan Mạch
XHTG 22

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá