LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
35 tuổi
XHTG
17 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đơn nam (2019-08-01 16:50)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 17

1

 • 21 - 12
 • 15 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-07-31 16:10)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 17

2

 • 21 - 17
 • 11 - 8

0

Kết quả trận đấu

Suppanyu AVIHINGSANON

Thái Lan
XHTG 35

Nhật Bản mở rộng 2019

Đơn nam (2019-07-24 15:00)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 17

1

 • 21 - 16
 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Đan Mạch
XHTG 20

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đơn nam (2019-07-18 09:00)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 17

1

 • 22 - 24
 • 21 - 17
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHOU Tien Chen

Đài Loan
XHTG 2

Đơn nam (2019-07-16 13:55)

LIN Dan

Trung Quốc
XHTG 17

2

 • 14 - 21
 • 21 - 16
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá