LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
35 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

SaarLorLux Mở 2018

Đơn nam (2018-11-01 15:00)

LIN Dan

China
XHTG 13

0

 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Subhankar DEY

India
XHTG 48

Đơn nam (2018-10-31 18:10)

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 21 - 13
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Henri AARNIO

Finland
XHTG 132

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam (2018-08-02 15:00)

LIN Dan

China
XHTG 13

0

 • 15 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

China
XHTG 2

Đơn nam 

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 21 - 17
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Sameer VERMA

India
XHTG 14

Đơn nam 

LIN Dan

China
XHTG 13

2

 • 21 - 14
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Mark CALJOUW

Netherlands
XHTG 35

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá