LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
34 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Mở cửa Hồng Kông

Đơn nam 

LIN Dan

China
XHTG 6

1

 • 21 - 13
 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

China
XHTG 7

Đơn nam (2017-11-23 18:30)

LIN Dan

China
XHTG 6

2

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu

NG Ka Long Angus

Hong Kong
XHTG 12

Đơn nam (2017-11-22 14:15)

LIN Dan

China
XHTG 6

2

 • 22 - 24
 • 21 - 11
 • 21 - 18

1

Kết quả trận đấu

Suppanyu AVIHINGSANON

Thailand
XHTG 31

TAHOE China Open

Đơn nam (2017-11-15 13:00)

LIN Dan

China
XHTG 6

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

Kết quả trận đấu

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 13

DAIHATSU YONEX Japan Open

Đơn nam 

LIN Dan

China
XHTG 6

0

 • 15 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

SON Wan Ho

Korea
XHTG 5

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá