selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Dụng cụ, vợt và cầu của LIN Dan - Badonavi

LIN Dan

LIN Dan LIN Dan LIN Dan

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
40 tuổi
XHTG
Cao nhất 3( Vào tuần 43 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đơn nam (2020-03-12 15:30)

LIN Dan

Trung Quốc

0

 • 17 - 21
 • 8 - 21

2

Kết quả trận đấu

CHEN Long

Trung Quốc

Đơn nam (2020-03-11 12:45)

LIN Dan

Trung Quốc

2

 • 13 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 10

1

Kết quả trận đấu

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đơn nam (2020-01-22 14:30)

LIN Dan

Trung Quốc

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đơn nam (2020-01-15 12:25)

LIN Dan

Trung Quốc

0

 • 12 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2020

Đơn nam (2020-01-08 15:30)

LIN Dan

Trung Quốc

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá