CHEN Long

CHEN Long CHEN Long CHEN Long

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
30 tuổi
Chiều cao
188cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
4 (Cao nhất 3 vào tuần 17 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-12 13:00)

CHEN Long

China
XHTG 4

0

 • 8 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-04-11 15:15)

CHEN Long

China
XHTG 4

2

 • 21 - 9
 • 15 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-04-10 16:00)

CHEN Long

China
XHTG 4

2

 • 21 - 14
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Anders ANTONSEN

Denmark
XHTG 12

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-07 12:00)

CHEN Long

China
XHTG 4

1

 • 21 - 9
 • 17 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Dan

China
XHTG 13

Đơn nam (2019-04-06 12:00)

CHEN Long

China
XHTG 4

2

 • 12 - 21
 • 21 - 10
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 9

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá