CHOU Tien Chen

CHOU Tien Chen CHOU Tien Chen CHOU Tien Chen

Vợt, quả cầu lông

 1. Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)
  Vợt

  Deyuora Z Strike (DUORA Z-STRIKE)

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
29 tuổi
Chiều cao
180cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
5 (Cao nhất 3 vào tuần 14 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-13 13:00)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 5

1

 • 17 - 21
 • 21 - 18
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-04-12 13:10)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 5

2

 • 21 - 10
 • 15 - 21
 • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

Sameer VERMA

India
XHTG 15

Đơn nam (2019-04-11 16:45)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 5

2

 • 21 - 18
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Denmark
XHTG 23

Đơn nam (2019-04-10 15:20)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 5

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đơn nam (2019-04-03 17:00)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 5

1

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Dan

China
XHTG 13

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá