Brian YANG

Brian YANG

Thông tin

Quốc gia
Canada(Canada)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
201 (Cao nhất 163 vào tuần 29 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Canada Junior International 2019

Đôi nam U19 (2019-03-24 09:00)

Brian YANG

Canada
XHTG 201

 

Catherine CHOI

Canada
XGTH 295

2

 • 21 - 12
 • 15 - 21
 • 21 - 10

1

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

 

Talia NG

Canada
XHTG 141

Đôi nam U19 (2019-03-23 17:00)

Brian YANG

Canada
XHTG 201

 

Catherine CHOI

Canada
XGTH 295

2

 • 21 - 18
 • 21 - 10

0

Raphael MOTEL

Raphael MOTEL

 

Crystal LAI

Canada
XHTG 582

Đôi nam U19 (2019-03-23 16:00)
CHIEN Jonathan Shou-Zheng

CHIEN Jonathan Shou-Zheng

 

Brian YANG

Canada
XGTH 201

2

 • 21 - 9
 • 21 - 8

0

 
Thomas DENT

Thomas DENT

Đơn nam U19 (2019-03-23 15:00)

Brian YANG

Canada
XHTG 201

2

 • 21 - 18
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu
Đôi nam U19 (2019-03-23 12:40)

Brian YANG

Canada
XHTG 201

 

Catherine CHOI

Canada
XGTH 295

2

 • 21 - 13
 • 19 - 21
 • 21 - 9

1

Colin JIA

Colin JIA

 
Jacqueline CHEUNG

Jacqueline CHEUNG

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá