Brian YANG

Thông tin

Quốc gia
Canada(Canada)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
213 (Cao nhất 163 vào tuần 29 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đôi nam nữ (2018-12-19 09:35)

Brian YANG

Canada
XHTG 213

 

Catherine CHOI

Canada
XGTH 312

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

YU Sheng Po

Chinese Taipei

 

LI Zi Qing

Chinese Taipei

El Salvador International 2018

Đơn nam 

Brian YANG

Canada
XHTG 213

2

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 21 - 16

1

Kết quả trận đấu

HUMBLERS HEYMARD

Guatemala
XHTG 229

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đơn nam (2018-12-18 16:30)

Brian YANG

Canada
XHTG 213

1

 • 19 - 21
 • 21 - 13
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Chun-Yi

Chinese Taipei
XHTG 251

El Salvador International 2018

Đơn nam (2018-12-08 10:00)

Brian YANG

Canada
XHTG 213

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-12-07 14:00)

Brian YANG

Canada
XHTG 213

2

 • 21 - 10
 • 20 - 22
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

Ruben CASTELLANOS

Guatemala
XHTG 425

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá