Lakshya SEN

Lakshya SEN

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
80 (Cao nhất 69 vào tuần 25 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Trình độ đơn nam (2019-06-04 13:40)

Lakshya SEN

India
XHTG 80

0

 • 11 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu
Trình độ đơn nam (2019-06-04 10:45)

Lakshya SEN

India
XHTG 80

2

 • 21 - 8
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 70

Thử thách LI-NING Đan Mạch 2019

Đơn nam (2019-05-10 13:00)

Lakshya SEN

India
XHTG 80

1

 • 21 - 12
 • 15 - 21
 • 19 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kai SCHAEFER

Germany
XHTG 78

Đơn nam (2019-05-10 09:00)

Lakshya SEN

India
XHTG 80

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Mads CHRISTOPHERSEN

Denmark
XHTG 118

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đơn nam (2019-05-01 16:00)

Lakshya SEN

India
XHTG 80

1

 • 21 - 15
 • 18 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

WANG Tzu Wei

Chinese Taipei
XHTG 32

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá