https://chord2024.com/ slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
Dụng cụ, vợt và cầu của Lakshya SEN - Badonavi

Lakshya SEN

Lakshya SEN

Thông tin

Quốc gia
Ấn Độ(India)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
Cao nhất 6( Vào tuần 49 năm 2022)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Indonesia mở rộng 2024

Đơn nam (2024-06-07 09:00)

Lakshya SEN

Ấn Độ

0

 • 22 - 24
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2024-06-06 09:00)

Lakshya SEN

Ấn Độ

2

 • 21 - 9
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Kenta NISHIMOTO

Nhật Bản

Đơn nam (2024-06-04 09:00)

Lakshya SEN

Ấn Độ

2

 • 21 - 12
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Kanta TSUNEYAMA

Nhật Bản

Singapore mở rộng 2024

Đơn nam (2024-05-29 09:00)

Lakshya SEN

Ấn Độ

1

 • 13 - 21
 • 21 - 16
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Giải vô địch cầu lông châu Á 2024

Đơn nam (2024-04-10 09:00)

Lakshya SEN

Ấn Độ

0

 • 19 - 21
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

SHI Yuqi

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá