Lakshya SEN

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
109 (Cao nhất 69 vào tuần 25 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Tata Open India International Challenge 2018

Đơn nam (2018-11-29 18:55)

Lakshya SEN

India
XHTG 109

2

 • 21 - 9
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Daniel S. Farid

India
XHTG 277

Đơn nam (2018-11-29 11:25)

Lakshya SEN

India
XHTG 109

2

 • 21 - 18
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

CHAN Yin Chak

Hong Kong
XHTG 210

Đơn nam 

Lakshya SEN

India
XHTG 109

2

 • 21 - 15
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

Đơn nam 

Lakshya SEN

India
XHTG 109

2

 • 17 - 21
 • 21 - 9
 • 21 - 12

1

Kết quả trận đấu
Đơn nam 

Lakshya SEN

India
XHTG 109

2

 • 21 - 17
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 110

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá