Lakshya SEN

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
86 (Cao nhất 69 vào tuần 25 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam (2018-10-11 14:30)

Lakshya SEN

India
XHTG 86

2

 • 14 - 21
 • 21 - 15
 • 24 - 22

1

Kết quả trận đấu

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 125

Đơn nam (2018-10-10 15:30)

Lakshya SEN

India
XHTG 86

2

 • 21 - 17
 • 21 - 19

0

Kết quả trận đấu
Bảng F đơn nam (2018-10-09 15:15)

Lakshya SEN

India
XHTG 86

2

 • 21 - 6
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Fabricio FARIAS

Brazil
XHTG 217

Bảng F đơn nam (2018-10-08 13:30)

Lakshya SEN

India
XHTG 86

2

 • 23 - 21
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

DANYLO BOSNIUK

Ukraine
XHTG 394

Bảng F đơn nam (2018-10-07 13:30)

Lakshya SEN

India
XHTG 86

2

 • 21 - 14
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá