Lakshya SEN

Lakshya SEN

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
76 (Cao nhất 69 vào tuần 25 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Đơn nam (2019-03-19 20:30)

Lakshya SEN

India
XHTG 76

0

 • 21 - 23
 • 9 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

Lingshui Trung Quốc 2019

Đơn nam (2019-03-16 19:00)

Lakshya SEN

India
XHTG 76

1

 • 9 - 21
 • 21 - 12
 • 17 - 21

2

Kết quả trận đấu

Hongyang WENG

China
XHTG 184

Đơn nam (2019-03-15 19:40)

Lakshya SEN

India
XHTG 76

2

 • 16 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 19

1

Kết quả trận đấu

ZHOU Zeqi

China
XHTG 42

Đơn nam (2019-03-14 17:55)

Lakshya SEN

India
XHTG 76

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

HA Young Woong

Korea
XHTG 187

Đơn nam (2019-03-13 20:40)

Lakshya SEN

India
XHTG 76

2

 • 21 - 12
 • 21 - 13

0

Kết quả trận đấu

Kean Yew LOH

Singapore
XHTG 58

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá