Kodai NARAOKA

Kodai NARAOKA

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray Z-Speed
  Vợt

  Nanoray Z-Speed

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
79 (Cao nhất 78 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Tại quốc tế Jamaica 2019

Đơn nam (2019-03-10 17:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 79

2

 • 21 - 17
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Kevin CORDON

Guatemala
XHTG 69

Đơn nam (2019-03-09 17:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 79

2

 • 21 - 19
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Gergely KRAUSZ

Hungary
XHTG 96

Đơn nam (2019-03-08 16:40)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 79

2

 • 21 - 11
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Fabio CAPONIO

Italy
XHTG 175

Đơn nam (2019-03-07 18:30)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 79

2

 • 21 - 11
 • 21 - 10

0

Kết quả trận đấu

Lino MUNOZ

Mexico
XHTG 127

Đơn nam (2019-03-07 12:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 79

2

 • 21 - 4
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Joel ANGUS

Jamaica
XHTG 874

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá