Kodai NARAOKA

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray Z-Speed
  Vợt

  Nanoray Z-Speed

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
117 (Cao nhất 116 vào tuần 2 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thử thách quốc tế YONEX / K & D GRAPHICS 2018

Đơn nam (2018-12-22 12:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 117

1

 • 14 - 21
 • 21 - 14
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu

Koki WATANABE

Japan
XHTG 71

Đơn nam 

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 117

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Yu IGARASHI

Japan
XHTG 41

Đơn nam 

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 117

2

 • 21 - 15
 • 18 - 21
 • 21 - 5

1

Kết quả trận đấu

Pablo ABIAN

Spain
XHTG 64

Đôi nam (2018-12-19 16:00)
 

Kodai NARAOKA

Japan
XGTH 117

1

 • 21 - 13
 • 20 - 22
 • 19 - 21

2

Đơn nam (2018-12-19 13:05)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 117

2

 • 21 - 11
 • 23 - 21

0

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá