Kodai NARAOKA

Kodai NARAOKA

Vợt, quả cầu lông

 1. Nanoray Z-Speed
  Vợt

  Nanoray Z-Speed

Thông tin

Quốc gia
Japan(Japan)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
88 (Cao nhất 78 vào tuần 11 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Nga mở rộng 2019

Đơn nam (2019-07-20 12:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 88

0

 • 16 - 21
 • 18 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kean Yew LOH

Singapore
XHTG 49

Đơn nam (2019-07-19 13:30)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 88

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

Nhat NGUYEN

Ireland
XHTG 90

Đơn nam (2019-07-18 13:45)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 88

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Subhankar DEY

India
XHTG 41

Thử thách quốc tế Mông Cổ 2019

Đơn nam (2019-06-30 14:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 88

2

 • 9 - 21
 • 21 - 17
 • 23 - 21

1

Kết quả trận đấu

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 45

Đơn nam (2019-06-29 14:00)

Kodai NARAOKA

Japan
XHTG 88

2

 • 21 - 16
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Subhankar DEY

India
XHTG 41

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá