Kunlavut VITIDSARN

Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
18 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
71 (Cao nhất 63 vào tuần 16 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Quốc tế Tây Ban Nha 2019

Đơn nam (2019-06-15 17:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 71

2

 • 21 - 14
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Toby PENTY

England
XHTG 66

Đơn nam (2019-06-15 10:45)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 71

2

 • 21 - 19
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Iskandar ZULKARNAIN

Malaysia
XHTG 115

Đơn nam (2019-06-14 13:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 71

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Rasmus GEMKE

Denmark
XHTG 26

Đơn nam (2019-06-14 11:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 71

2

 • 21 - 18
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Osleni GUERRERO

Cuba
XHTG 92

Đơn nam (2019-06-13 14:10)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 71

2

 • 22 - 20
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Joran KWEEKEL

Netherlands
XHTG 134

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá