Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
115

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam (2018-12-12 18:55)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

0

 • 27 - 29
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zulhelmi ZULKIFFLI

Malaysia
XHTG 248

Đơn nam (2018-12-12 09:35)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu

Parash Md.AHSUN HABIB

Bangladesh
XHTG 692

Đơn nam (2018-12-11 10:30)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

2

 • 21 - 12
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Christopher PAUL

Mauritius
XHTG 424

YONEX SUNRISE Nepal International Series 2018

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

2

 • 20 - 22
 • 22 - 20
 • 21 - 9

1

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 125

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 115

2

 • 21 - 17
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Kaushal DHARMAMER

India
XHTG 164

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá