Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
157 (Cao nhất 141 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX - Thử thách quốc tế SUNRISE Bangladesh

Đơn nam (2018-12-12 18:55)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 157

0

 • 27 - 29
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

Zulhelmi ZULKIFFLI

Malaysia
XHTG 344

Đơn nam (2018-12-12 09:35)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 157

2

 • 21 - 11
 • 21 - 7

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-12-11 10:30)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 157

2

 • 21 - 12
 • 21 - 5

0

Kết quả trận đấu

Christopher PAUL

Mauritius
XHTG 395

YONEX SUNRISE Nepal International Series 2018

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 157

2

 • 20 - 22
 • 22 - 20
 • 21 - 9

1

Kết quả trận đấu

Teck Zhi SOO

Malaysia
XHTG 218

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 157

2

 • 21 - 17
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Kaushal DHARMAMER

India
XHTG 191

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá