Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
XHTG
207 (Cao nhất 141 vào tuần 18 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thế vận hội Olympic trẻ 2018

Đơn nam  (2018-10-10 14:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 207

0

  • 13 - 21
  • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Arnaud MERKLE

France
XHTG 183

Bảng A đơn nam  (2018-10-09 10:45)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 207

2

  • 21 - 14
  • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Jia Wei Joel KOH

Singapore
XHTG 329

Bảng A đơn nam  (2018-10-07 09:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 207

2

  • 21 - 9
  • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Vannthoun VATH

Cambodia
XHTG 1312

Đội tiếp sức Olympic Thế vận hội niên thiếu 2018

Đơn nam 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 207

LI Shifeng

China
XHTG 466

Đôi nam 

Oscar GUO

New Zealand
XHTG 216

 

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XGTH 207

0

  • 73 - 77

1

Christopher GRIMLEY

Scotland
XHTG 924

 

Kettiya KEOXAY

Lao People's Democratic Republic
XHTG 1312

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá