Kunlavut VITIDSARN

Kunlavut VITIDSARN

Thông tin

Quốc gia
Thailand(Thailand)
Tuổi
17 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
89 (Cao nhất 80 vào tuần 8 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Pháp sư Masters 2019

Đơn nam (2019-03-21 15:20)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

1

 • 21 - 23
 • 21 - 9
 • 15 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2019-03-20 12:20)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

2

 • 23 - 21
 • 21 - 11

0

Kết quả trận đấu

Lucas CORVEE

France
XHTG 46

Đơn nam (2019-03-19 20:30)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

2

 • 23 - 21
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Lakshya SEN

India
XHTG 76

Thử thách quốc tế Iran Fajr lần thứ 28 năm 2019

Đơn nam (2019-02-07 15:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

2

 • 21 - 18
 • 21 - 17

0

Kết quả trận đấu

LI Shifeng

China
XHTG 226

Đơn nam (2019-02-07 09:00)

Kunlavut VITIDSARN

Thailand
XHTG 89

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Kết quả trận đấu

Michal ROGALSKI

Poland
XHTG 106

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá