Jonatan CHRISTIE

Jonatan CHRISTIE Jonatan CHRISTIE Jonatan CHRISTIE

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
22 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
7 (Cao nhất 4 vào tuần 35 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX Pháp mở rộng 2019

Đơn nam (2019-10-23 13:20)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Đan Mạch
XHTG 22

DANISA Đan Mạch mở rộng 2019

Đơn nam (2019-10-17 09:00)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

0

 • 17 - 21
 • 21 - 23

2

Kết quả trận đấu

Rasmus GEMKE

Đan Mạch
XHTG 20

Đơn nam (2019-10-15 17:00)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

2

 • 20 - 22
 • 21 - 12
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

Jan O JORGENSEN

Đan Mạch
XHTG 22

Hàn Quốc mở rộng 2019

Đơn nam (2019-09-27 13:00)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

1

 • 10 - 21
 • 21 - 15
 • 13 - 21

2

Kết quả trận đấu

WANG Tzu Wei

Đài Loan
XHTG 25

Đơn nam (2019-09-26 13:10)

Jonatan CHRISTIE

Indonesia
XHTG 7

2

 • 21 - 8
 • 22 - 20

0

Kết quả trận đấu

Khosit PHETPRADAB

Thái Lan
XHTG 34

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá