GOH V Shem

GOH V Shem GOH V Shem GOH V Shem

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
10 (Cao nhất 1 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nam (2020-01-24 13:00)

2

 • 21 - 13
 • 16 - 21
 • 21 - 15

1

Đôi nam (2020-01-23 16:20)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

LIAO Min Chun

Đài Loan

 

SU Ching Heng

Đài Loan

Đôi nam (2020-01-21 18:40)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam (2020-01-16 15:30)

1

 • 13 - 21
 • 21 - 16
 • 17 - 21

2

LEE Yang

Đài Loan

 

WANG Chi-Lin

Đài Loan

Đôi nam (2020-01-15 11:00)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 17

0

LIAO Min Chun

Đài Loan

 

SU Ching Heng

Đài Loan

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá