GOH V Shem

GOH V Shem GOH V Shem GOH V Shem

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
12 (Cao nhất 1 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đài Bắc Trung Quốc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-09-08 12:00)

2

 • 21 - 19
 • 15 - 21
 • 23 - 21

1

CHOI SolGyu

Hàn Quốc

 

SEO Seung Jae

Hàn Quốc

Đôi nam (2019-09-07 12:00)

2

 • 18 - 21
 • 21 - 11
 • 21 - 12

1

Đôi nam (2019-09-06 16:10)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 19

0

KIM Gi Jung

Hàn Quốc

 

LEE Yong Dae

Hàn Quốc

Đôi nam (2019-09-05 18:05)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 13

1

Đôi nam (2019-09-04 18:40)

2

 • 21 - 9
 • 18 - 21
 • 21 - 11

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá