Marcus ELLIS

Marcus ELLIS Marcus ELLIS Marcus ELLIS

Thông tin

Quốc gia
England(England)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
18 (Cao nhất 7 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-05 15:10)

0

 • 14 - 21
 • 12 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 21 - 14
 • 24 - 22

0

Đôi nam (2019-04-03 17:00)

0

 • 14 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-02 17:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Pháp sư Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-03-21 12:00)

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá