Marcus ELLIS

Marcus ELLIS Marcus ELLIS Marcus ELLIS

Thông tin

Quốc gia
England(England)
Tuổi
29 tuổi
XHTG
18 (Cao nhất 7 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Quốc tế Azerbaijan 2019

Đôi nam (2019-06-08 19:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 15

0

Alex VLAAR

Bulgaria

 

Dimitar YANAKIEV

Bulgaria
XHTG 154

Đôi nam (2019-06-08 13:00)

2

 • 13 - 21
 • 21 - 17
 • 21 - 17

1

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nam 

2

 • 16 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 19

1

Đôi nam 

0

 • 9 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 15 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 17

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá