WANG Yilyu

WANG Yilyu WANG Yilyu WANG Yilyu

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
116 (Cao nhất 1 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-06-09 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 8

0

Đôi nam nữ (2019-06-08 14:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Đôi nam nữ (2019-06-07 18:00)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 17

0

Đôi nam nữ (2019-06-06 15:15)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 8

0

Đôi nam nữ (2019-06-04 16:50)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 12

0

TSENG Min Hao

Chinese Taipei

 

HSIEH Pei Shan

Chinese Taipei

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá