WANG Yilyu

WANG Yilyu WANG Yilyu WANG Yilyu

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
75 (Cao nhất 1 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-07 12:00)

0

 • 17 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-06 12:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 17

0

Đôi nam nữ (2019-04-05 15:00)

2

 • 21 - 19
 • 16 - 21
 • 27 - 25

1

Đôi nam nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 6

0

Đôi nam nữ (2019-04-03 13:00)

2

 • 17 - 21
 • 21 - 19
 • 21 - 19

1

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

CHENG Chi Ya

Chinese Taipei
XHTG 461

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá