WANG Yilyu

WANG Yilyu WANG Yilyu WANG Yilyu

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
2 (Cao nhất 1 vào tuần 27 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam nữ (2020-01-19 13:00)

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

0

 • 9 - 21
 • 9 - 21

2

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

Đôi nam nữ (2020-01-18 12:00)

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

Đôi nam nữ (2020-01-17 13:10)

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

2

 • 14 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 15

1

Đôi nam nữ (2020-01-16 12:10)

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

2

 • 21 - 15
 • 21 - 12

0

Đôi nam nữ (2020-01-14 17:00)

WANG Yilyu

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

2

 • 21 - 9
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá