Greysia POLII

Greysia POLII Greysia POLII Greysia POLII

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
5 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-08 13:00)

1

 • 13 - 21
 • 21 - 14
 • 18 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-07 15:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 18

0

Đôi nữ (2019-06-06 17:40)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 12

0

Đôi nữ (2019-06-05 09:10)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá