Greysia POLII

Greysia POLII Greysia POLII Greysia POLII

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
5 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-04-03 13:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 10

0

Ariel LEE

United States

 

Sydney LEE

United States

YONEX-SUNRISE Ấn Độ mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-03-31 13:00)

2

 • 21 - 11
 • 25 - 23

0

Đôi nữ (2019-03-30 14:00)

2

 • 21 - 9
 • 19 - 21
 • 21 - 5

1

Đôi nữ (2019-03-29 14:00)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 18

0

Đôi nữ (2019-03-28 18:00)

2

 • 21 - 6
 • 21 - 9

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá