Greysia POLII

Greysia POLII Greysia POLII Greysia POLII

Vợt, quả cầu lông

 1. Arcsaber11
  Vợt

  Arcsaber11

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
32 tuổi
XHTG
5 (Cao nhất 3 vào tuần 43 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-08-02 13:15)

1

 • 21 - 9
 • 21 - 23
 • 19 - 21

2

CHANG Ye Na

Hàn Quốc

 

KIM Hye Rin

Hàn Quốc

Đôi nữ (2019-08-01 13:10)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 19

0

Đôi nữ (2019-07-31 10:55)

2

 • 24 - 22
 • 26 - 24

0

Nhật Bản mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-07-26 11:00)

0

 • 12 - 21
 • 12 - 21

2

KIM So Yeong

Hàn Quốc

 

KONG Hee Yong

Hàn Quốc

Đôi nữ (2019-07-25 10:10)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 17

0

DONG Wenjing

Trung Quốc

 

FENG Xueying

Trung Quốc

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá