CHAN Peng Soon

CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
258 (Cao nhất 6 vào tuần 7 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-01-26 12:00)

0

 • 20 - 22
 • 11 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-01-25 13:30)

2

 • 21 - 11
 • 22 - 20

0

Đôi nam nữ (2019-01-24 10:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 10

0

Đôi nam nữ (2019-01-22 18:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 19

0

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2019

Đôi nam nữ (2019-01-19 12:00)

1

 • 15 - 21
 • 21 - 7
 • 14 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá