CHAN Peng Soon

CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
255 (Cao nhất 5 vào tuần 16 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-12 13:00)

1

 • 21 - 18
 • 12 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-04-11 17:30)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

LU Ching Yao

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XHTG 54

Đôi nam nữ (2019-04-10 18:00)

2

 • 21 - 18
 • 22 - 20

0

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-04-05 15:00)

1

 • 19 - 21
 • 21 - 16
 • 25 - 27

2

Đôi nam nữ (2019-04-04 13:00)

2

 • 21 - 13
 • 21 - 14

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá