CHAN Peng Soon

CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
255 (Cao nhất 6 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Thái Lan Masters 2018

Đôi hỗn hợp (2018-01-09 17:40)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 15

0

Gwangju VICTOR Korea Masters 2017

Đôi hỗn hợp (2017-11-30 13:30)

0

 • 15 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi hỗn hợp (2017-11-29 12:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 12

0

TAHOE China Open

Đôi hỗn hợp (2017-11-15 15:15)

1

 • 12 - 21
 • 21 - 15
 • 17 - 21

2

2017 Macau Mở

Đôi hỗn hợp 

0

 • 12 - 21
 • 12 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá