CHAN Peng Soon

CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon CHAN Peng Soon

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
30 tuổi
XHTG
258 (Cao nhất 6 vào tuần 14 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ 

1

 • 12 - 21
 • 21 - 11
 • 10 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-08-02 11:00)

2

 • 21 - 16
 • 17 - 21
 • 21 - 18

1

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 11

0

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đôi nam nữ 

0

 • 17 - 21
 • 8 - 21

2

Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá