Liliyana NATSIR

Liliyana NATSIR Liliyana NATSIR Liliyana NATSIR

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
33 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 1 vào tuần 30 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam nữ (2019-01-27 13:00)

1

 • 21 - 19
 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nam nữ (2019-01-26 12:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 11

0

Đôi nam nữ (2019-01-25 13:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 14

0

Đôi nam nữ (2019-01-24 13:45)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 12

0

Đôi nam nữ (2019-01-22 20:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá