Hafiz FAIZAL

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
12 (Cao nhất 7 vào tuần 29 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ 

0

 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam nữ (2018-07-31 10:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 4

0

TOYOTA Thái Lan mở 2018

Đôi nam nữ (2018-07-15 13:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 12

0

Đôi nam nữ (2018-07-14 13:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 16

0

Đôi nam nữ (2018-07-13 15:10)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá