LI Yinhui

LI Yinhui LI Yinhui LI Yinhui

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 6 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CROWN GROUP Úc mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-06-06 18:15)

0

 • 13 - 21
 • 16 - 21

2

Đôi nữ (2019-06-05 09:50)

2

 • 21 - 11
 • 21 - 8

0

TỔNG Cúp Sudirman Cup 2019

Đôi nữ 

2

 • 21 - 18
 • 21 - 14

0

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-05-03 17:00)

0

 • 18 - 21
 • 14 - 21

2

Đôi nữ (2019-05-02 15:20)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá