LI Yinhui

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
11 (Cao nhất 3 vào tuần 24 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam nữ (2018-08-02 15:00)

2

 • 21 - 10
 • 21 - 15

0

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

 

LEE Chia Hsin

Chinese Taipei
XHTG 42

Đôi nữ 

0

 • 8 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nữ (2018-08-01 11:40)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 14

0

Đôi nam nữ 

1

 • 21 - 19
 • 12 - 21
 • 10 - 21

2

【Video】ZHENG Siwei・HUANG Yaqiong VS ZHANG Nan・LI Yinhui, bán kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018 Xem video
Đôi nam nữ 

2

 • 21 - 15
 • 22 - 20

0

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá