LI Yinhui

LI Yinhui LI Yinhui LI Yinhui

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
22 tuổi
XHTG
8 (Cao nhất 6 vào tuần 32 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nữ (2019-04-07 12:00)

0

 • 14 - 21
 • 15 - 21

2

Đôi nữ (2019-04-06 12:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 14

0

Đôi nữ (2019-04-05 15:10)

2

 • 21 - 18
 • 21 - 16

0

Đôi nữ (2019-04-04 13:10)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 11

0

Đôi nữ (2019-04-02 13:00)

2

 • 15 - 21
 • 21 - 11
 • 23 - 21

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá