Marcus Fernaldi GIDEON

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
27 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
1

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam 

2

 • 13 - 21
 • 21 - 18
 • 24 - 22

1

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 20 - 22
 • 21 - 12

1

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

Đôi nam 

2

 • 22 - 20
 • 21 - 19

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 16
 • 19 - 21
 • 21 - 18

1

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam 

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

【Video】Takeshi KAMURA・Keigo SONODA VS Marcus Fernaldi GIDEON・Kevin Sanjaya SUKAMULJO, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF Xem video

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá