Marcus Fernaldi GIDEON

Marcus Fernaldi GIDEON Marcus Fernaldi GIDEON Marcus Fernaldi GIDEON

Thông tin

Quốc gia
Indonesia(Indonesia)
Tuổi
28 tuổi
Tay thuận
Tay phải
XHTG
1

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BLIBLI Indonesia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-07-21 14:00)

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

Đôi nam (2019-07-20 12:00)

2

 • 21 - 9
 • 21 - 13

0

Đôi nam (2019-07-19 12:00)

2

 • 21 - 12
 • 21 - 16

0

Đôi nam (2019-07-18 09:00)

2

 • 21 - 15
 • 21 - 14

0

Đôi nam (2019-07-16 17:55)

2

 • 20 - 22
 • 21 - 16
 • 21 - 14

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá