【Video】CHOU Tien Chen VS SON Wan Ho, tứ kết DANISA Đan Mạch Mở 2018

DANISA Đan Mạch Mở 2018, tứ kết Đơn nam. Trận đấu giữa CHOU Tien Chen và SON Wan Ho.(19/10/2018) Độ dài video: 84 phút 48 giây.

DANISA Đan Mạch Mở 2018

Đơn nam  Tứ kết (2018-10-19 15:00)

CHOU Tien Chen

Chinese Taipei
XHTG 3

2

  • 17 - 21
  • 21 - 19
  • 21 - 15

1

Kết quả trận đấu

SON Wan Ho

Korea
XHTG 6

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách cầu thủ