【Video】NG Ka Long Angus VS LEE Chong Wei, vòng 32 BLIBLI Indonesia Mở 2018

BLIBLI Indonesia Mở 2018, vòng 32 Đơn nam. Trận đấu giữa NG Ka Long Angus và LEE Chong Wei. Độ dài video: 69 phút 4 giây.

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đơn nam  Vòng 32

NG Ka Long Angus

Hong Kong
XHTG 8

1

  • 15 - 21
  • 21 - 18
  • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách VĐV