【Video】LIN Dan VS HEO Kwang Hee, bán kết BARFOOT & THOMPSON New Zealand Mở cửa năm 2018

BARFOOT & THOMPSON New Zealand Mở cửa năm 2018, bán kết Đơn nam. Trận đấu giữa LIN Dan và HEO Kwang Hee. Độ dài video: 62 phút 32 giây.

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Danh sách cầu thủ