selotgacorku https://2022.pakbejo.jatengprov.go.id/Provinsi/produk/ slot gacor slot gacorku
Kết quả của Nhật Bản Masters 2023 - Badonavi

Nhật Bản Masters 2023

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

2

  • 21 - 12
  • 21 - 12

0

Chi tiết

CHEN Yufei

Trung Quốc

1 Gregoria Mariska TUNJUNG Gregoria Mariska TUNJUNG INA
INA
2 CHEN Yufei CHEN Yufei CHN
CHN
3 Beiwen ZHANG Beiwen ZHANG USA
USA
3 Se Young AN Se Young AN KOR
KOR

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

HE Jiting

Trung Quốc

 

Xiangyu REN

Trung Quốc

2

  • 21 - 14
  • 15 - 21
  • 21 - 15

1

Chi tiết

LIU Yuchen

Trung Quốc

 

OU Xuanyi

Trung Quốc

1 HE Jiting HE Jiting CHN
CHN
Xiangyu REN Xiangyu REN CHN
CHN
2 LIU Yuchen LIU Yuchen CHN
CHN
OU Xuanyi OU Xuanyi CHN
CHN
3 ONG Yew Sin ONG Yew Sin MAS
MAS
TEO Ee Yi TEO Ee Yi MAS
MAS
3 TAN Qiang TAN Qiang CHN
CHN
ZHOU Haodong ZHOU Haodong CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

ZHANG Shuxian

Trung Quốc

 

YU Zheng

Trung Quốc

2

  • 12 - 21
  • 21 - 12
  • 21 - 17

1

Chi tiết
LIU Sheng Shu

LIU Sheng Shu

 

TAN Ning

Trung Quốc

1 ZHANG Shuxian ZHANG Shuxian CHN
CHN
YU Zheng YU Zheng CHN
CHN
2 TAN Ning TAN Ning CHN
CHN
LIU Sheng Shu LIU Sheng Shu
3 Mayu MATSUMOTO Mayu MATSUMOTO JPN
JPN
Wakana NAGAHARA Wakana NAGAHARA JPN
JPN
3 Rena MIYAURA Rena MIYAURA JPN
JPN
Ayako SAKURAMOTO Ayako SAKURAMOTO JPN
JPN

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

ZHENG Siwei

Trung Quốc

 

HUANG Yaqiong

Trung Quốc

2

  • 25 - 23
  • 21 - 9

0

Chi tiết

FENG Yanzhe

Trung Quốc

 

HUANG Dongping

Trung Quốc

1 ZHENG Siwei ZHENG Siwei CHN
CHN
HUANG Yaqiong HUANG Yaqiong CHN
CHN
2 FENG Yanzhe FENG Yanzhe CHN
CHN
HUANG Dongping HUANG Dongping CHN
CHN
3 SEO Seung Jae SEO Seung Jae KOR
KOR
CHAE YuJung CHAE YuJung KOR
KOR
3 Yuta WATANABE Yuta WATANABE JPN
JPN
Arisa HIGASHINO Arisa HIGASHINO JPN
JPN