TAN Qiang

TAN Qiang

Thông tin

Quốc gia
China(China)
Tuổi
20 tuổi
Chiều cao
175cm
XHTG
14 (Cao nhất 11 vào tuần 5 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DAIHATSU Indonesia Masters 2019

Đôi nam (2019-01-23 12:00)

0

 • 17 - 21
 • 8 - 21

2

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

YONEX-SUNRISE Hồng Kông Mở 2018

Đôi nam (2018-11-16 18:30)

0

 • 18 - 21
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2018-11-15 13:00)

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2018-11-14 15:25)

2

 • 21 - 17
 • 22 - 20

0

CHEN Hung Ling

Chinese Taipei

 

WANG Chi-Lin

Chinese Taipei

Phúc Châu mở cửa năm 2018

Đôi nam (2018-11-11 13:00)

1

 • 27 - 25
 • 17 - 21
 • 15 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá