ZHOU Haodong

ZHOU Haodong

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
23 tuổi
XHTG
17 (Cao nhất 5 vào tuần 29 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX All England Open 2020

Đôi nam (2020-03-11 12:20)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 15 - 21
 • 20 - 22

2

Công chúa Sirivannavari Thái Lan năm 2020

Đôi nam (2020-01-21 16:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 17 - 21
 • 18 - 21

2

DAIHATSU Indonesia Masters 2020

Đôi nam (2020-01-15 10:20)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 18 - 21
 • 17 - 21

2

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Thạc sĩ Malaysia PERODUA 2020

Đôi nam (2020-01-09 11:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 13 - 21
 • 18 - 21

2

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Đôi nam (2020-01-08 12:30)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

2

 • 15 - 21
 • 22 - 20
 • 21 - 14

1

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá