ZHOU Haodong

ZHOU Haodong

Thông tin

Quốc gia
Trung Quốc(China)
Tuổi
21 tuổi
XHTG
7 (Cao nhất 5 vào tuần 29 năm 2019)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

DANISA Đan Mạch mở rộng 2019

Đôi nam (2019-10-17 09:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

2

 • 21 - 16
 • 21 - 15

0

Đôi nam (2019-10-15 17:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

2

 • 21 - 19
 • 21 - 16

0

Hàn Quốc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-09-25 10:30)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 12 - 21
 • 9 - 21

2

Trung Quốc mở rộng 2019

Đôi nam (2019-09-17 12:20)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 19 - 21
 • 18 - 21

2

TỔNG Giải vô địch thế giới BWF 2019

Đôi nam (2019-08-22 16:00)

HAN Chengkai

Trung Quốc

 

ZHOU Haodong

Trung Quốc

0

 • 18 - 21
 • 16 - 21

2

Takuro HOKI

Nhật Bản

 

Yugo KOBAYASHI

Nhật Bản

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá