TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

2

 • 21 - 11
 • 21 - 13

0

Chi tiết

SHI Yuqi

China

1 Kento MOMOTA Kento MOMOTA JPN
JPN
2 SHI Yuqi SHI Yuqi CHN
CHN
3 CHEN Long CHEN Long CHN
CHN
3 Daren LIEW Daren LIEW MAS
MAS

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

2

 • 21 - 16
 • 24 - 22

0

Chi tiết

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

LI Junhui

China

 

LIU Yuchen

China

2

 • 21 - 12
 • 21 - 19

0

Chi tiết
1 LI Junhui LI Junhui CHN
CHN
LIU Yuchen LIU Yuchen CHN
CHN
2 Takeshi KAMURA Takeshi KAMURA JPN
JPN
Keigo SONODA Keigo SONODA JPN
JPN
3 CHEN Hung Ling CHEN Hung Ling TPE
TPE
WANG Chi-Lin WANG Chi-Lin TPE
TPE
3 LIU Cheng LIU Cheng CHN
CHN
ZHANG Nan ZHANG Nan CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

2

 • 21 - 12
 • 23 - 21

0

Chi tiết

Greysia POLII

Indonesia

 

Apriyani RAHAYU

Indonesia

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

2

 • 19 - 21
 • 21 - 12
 • 21 - 10

1

Chi tiết

ZHANG Nan

China

 

LI Yinhui

China