Daren LIEW

Thông tin

Quốc gia
Malaysia(Malaysia)
Tuổi
31 tuổi
XHTG
25 (Cao nhất 24 vào tuần 47 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

 • 【Video】Daren LIEW VS Kanta TSUNEYAMA, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018
  【Video】Daren LIEW VS Kanta TSUNEYAMA, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018
  2018/09/05
 • 【Video】Kento MOMOTA VS Daren LIEW, bán kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018
  【Video】Kento MOMOTA VS Daren LIEW, bán kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018
  2018/08/15

Kết quả trận đấu

Đơn nam 

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 25

1

 • 8 - 21
 • 22 - 20
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

HEO Kwang Hee

Korea
XHTG 49

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam (2018-08-04 18:00)

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 25

0

 • 16 - 21
 • 5 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kento MOMOTA

Japan
XHTG 1

【Video】Kento MOMOTA VS Daren LIEW, bán kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018 Xem video
Đơn nam 

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 25

2

 • 22 - 20
 • 21 - 23
 • 22 - 20

1

Kết quả trận đấu

Kanta TSUNEYAMA

Japan
XHTG 18

【Video】Daren LIEW VS Kanta TSUNEYAMA, tứ kết TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018 Xem video
Đơn nam (2018-08-02 18:00)

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 25

2

 • 21 - 18
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-08-01 10:00)

Daren LIEW

Malaysia
XHTG 25

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Misha ZILBERMAN

Israel
XHTG 47

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá