Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS

Thông tin

Quốc gia
Denmark(Denmark)
Tuổi
32 tuổi
Chiều cao
180cm
Tay thuận
Tay phải
XHTG
27 (Cao nhất 13 vào tuần 10 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam 

0

 • 13 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

SAI PRANEETH B.

India
XHTG 24

Đơn nam (2018-08-01 16:40)

2

 • 21 - 14
 • 21 - 15

0

Kết quả trận đấu

Tommy SUGIARTO

Indonesia
XHTG 10

Đơn nam 

2

 • 21 - 13
 • 17 - 21
 • 21 - 7

1

Kết quả trận đấu

Kai SCHAEFER

Germany
XHTG 104

BLIBLI Indonesia Mở 2018

Đơn nam (2018-07-05 18:00)

0

 • 18 - 21
 • 11 - 21

2

Kết quả trận đấu

Kantaphon WANGCHAROEN

Thailand
XHTG 17

Đơn nam (2018-07-04 09:00)

SON Wan Ho

Korea
XHTG 6

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá