Thống kê các trận đấu của HAN Chengkai

Singapore mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-09 18:40)

0

 • 20 - 22
 • 15 - 21

2

CELCOM AXIATA Malaysia mở rộng 2019

Đôi nam (2019-04-05 15:10)

0

 • 20 - 22
 • 18 - 21

2

Đôi nam (2019-04-04 13:00)

2

 • 21 - 17
 • 21 - 19

0

ONG Yew Sin

Malaysia

 

TEO Ee Yi

Malaysia

Đôi nam (2019-04-03 17:00)

2

 • 21 - 16
 • 21 - 6

0

Tống Vân Kai Cup 2019

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 19

0

GOH Sze Fei

GOH Sze Fei

 
Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 19

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Đôi nam 

2

 • 21 - 15
 • 21 - 13

0

Đôi nam 

2

 • 14 - 21
 • 21 - 18
 • 21 - 17

1

Đôi nam 

1

 • 21 - 16
 • 18 - 21
 • 13 - 21

2

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá