LEE Jhe-Huei

LEE Jhe-Huei LEE Jhe-Huei LEE Jhe-Huei

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
25 tuổi
XHTG
18 (Cao nhất 7 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

BARFOOT & THOMPSON New Zealand mở rộng 2019

Đôi nam nữ (2019-05-02 20:20)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

0

 • 10 - 21
 • 19 - 21

2

Đôi nam (2019-05-02 15:20)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

YANG Po-Hsuan

Chinese Taipei

0

 • 15 - 21
 • 13 - 21

2

Đôi nam (2019-05-01 14:40)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

YANG Po-Hsuan

Chinese Taipei

2

 • 24 - 22
 • 21 - 19

0

Đôi nam nữ (2019-04-30 14:40)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

HSU Ya Ching

Chinese Taipei

2

 • 21 - 6
 • 21 - 4

0

Evan WONG

New Zealand

 

Jacqueline YU

New Zealand

Ciputra Hà Nội - Thử thách quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam 2019

Đôi nam (2019-04-13 13:00)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

YANG Po-Hsuan

Chinese Taipei

0

 • 19 - 21
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá