LEE Jhe-Huei

LEE Jhe-Huei LEE Jhe-Huei LEE Jhe-Huei

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 7 vào tuần 26 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam (2018-08-23 16:30)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

2

 • 21 - 4
 • 21 - 7

0

Sarim MOHAMED

Maldives
XHTG 1172

 

Hussein SHAHEED

Maldives
XHTG 194

Đôi nam 

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

1

 • 15 - 21
 • 22 - 20
 • 12 - 21

2

Đôi nam 

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Đôi nam 

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

2

 • 20 - 22
 • 21 - 16
 • 21 - 16

1

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 13:20)

LEE Jhe-Huei

Chinese Taipei

 

LEE Yang

Chinese Taipei

1

 • 21 - 16
 • 18 - 21
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá